سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ایلچی قزاآنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
پرویز پروین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران؛ سازمان انرژی اتمی ایران، تهران
علیرضا بنانج – سازمان انرژی اتمی ایران، تهران
زهره لعلی دستجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در این مقاله، ابتدا یک سیستم تشدیدگر – تقویت کننده تار نوری ، مدل سازی شده و به کمک حل عددی معادلات نرخ در تقویت کننده ، مقدار تقویت به ازای توان های مختلف سیگنال فرودی، در دو حالت دمش همسو و ناهمسو ، محاسبه شده است. پس از یافتن معادله همگن در سیستم فوق، با استفاده از روش حداقل مربعات، مقادیر بهینه بهره سیگنال کوچک (y0) و توان اشباع (Ps) در طول بهینه ، در حالت دمش همسو و ناهمسو، مقایسه شده و در نهایت، وابستگی y0 و Ps با پارامترهای طول تار و غلظت ماده آلاینده ، مورد بررسی قرار گرفته است.