سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مالکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی پزشکی
راحله شفایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از FES برای بازتوانی دست فلج به طور جدی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پیچیدگی های های حرکت رساندن دست موجب شده است استفاده از مدل دقیق، تواناییهای فضای واقعیت مجازی و تکنیکهای پیشرفته ی کنترلی اجتناب ناپذیر باشد. این مقاله به مدل دقیقی از دست برای پژوهش های FES می پردازد. اجزای این مدل دقیقاً منطبق بر اجزای سیستم است و از این رو امکان استفاده از اطلاعات فردی سوژه برای تنظیم دقیق مدل فراهم میباشد. با انجام آزمایشهای تحریک الکتریکی، وثبت زاویه مفصل آرنج به ازای مقادیر مختلف پهنای پالس تحریک، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر کمی همبستگی متقابل و RMSE بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج به دست آمده از مدل تنظیم شده، مؤید اعتبار مدل می باشد. همچنین نتیجه ی تحلیل مدل به فضای واقعیت مجازی انتقال یافته است تا قابلیتهای ارزشمند آن فضا برای کاربرد بازتوانی دست فلج نیز قابل استفاده باشد.