سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه ایراندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این مقاله نحوه مدل سازی سی ستم های گرمایش خورشیدی توسط نرم افزار TRANSYS بیان شده و نتایج به دست آمده برای یک مثال با نتایج حاصل از آزمایش های تجربی مقایسه گردیده است . در مدل سازی یک سیستم گرمایش خورشیدی ، مشخص کردن اجزای مختلف سیستم کاری ضروری است و این اجزا به و سیله روابط ریاضی و معادلات دیفرانسیل حاکم بر آنها مشخص می شوند . حل این معادلات دیفرانسیل توسط روش های عدد ی انجام می گیرد و با توجه به ارزانی و سهولت کار با نرم افزارهای رایانه ای، می توان از نتایج حاصل جهت کاهش هزینه های سیستم استفاده نمود . این اطلاعات به مهندس طراح در انتخاب و طراحی بهینه سیستم کمک کرده و به او امکان می دهد که با صرف کمترین هزینه و وقت حالات مختلف را بررسی و آنها را با یکدیگر مقایسه نماید .