سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رازی فر – فوق لیسانس مهندسی شیمی – طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران – دان
سعید مقصودی – دکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

موم گیری به کمک حلال و موم گیری به روش کاتالیستی از جمله فرآیند های متداول برای جداسازی موم از محصولات تقطیر شده پالایشگاهی است. امروزه در بین فرآیندهای مختلف موم گیری ، فرآیند آیزودیوکسینگ (ایزومریزاسیون هیدروژنی) به دلیل کیفیت و راندمان بالای تولید محصول ارجح است. در این مقاله ابتدا به معرفی و در ادامه به مدلسازی سینتیکی این فرآیند پرداخته شده است. در بخش مربوط به مدلسازی سینتیکی ، ۶ مدل ممکن برای این فرآیند پیشنهاد شده است. معادلات حاصل به روش تحلیلی حل شده و در نهایت ثوابت شدت واکنش ها از روش حداقل کردن یک تابع هدف تعیین می شوند که حل آن با استفاده از روش مینیمم سازیNedler-Mead در نرم افزار MATLABمنجر به یک مجموعه ازثوابت شدت واکنش می شوند. بخش آخر این مقاله شامل آزمایش های تجربی می شود. در این بخش ابتدا راکتوری برای این منظور طراحی و ساخته شد. ۵ آزمایش با خوراک نرمال هگزادکان در دمای ۳۶۰ درجه سانتیگراد ، فشار ۶۰ بار و نسبت ۵ و ۷ ساعت صورت گرفته و با توجه به نتایج آزمایش ها ، ۳ ، ۱/۵ ، ۰/ کاتالیست به خوراک ۱۰ % در زمان های مختلف ۵ مدل سینتیکی مناسب هم پیشنهاد شد. یک آزمایش دیگر نیز با شرایط مشابه با تغییر در نسبت کاتالیست به خوراک ۱۵ % و زمان ۳ ساعت انجام شد. در این آزمایش افزایش ۵ درصدی نسبت کاتالیست به خوراک باعث افزایش حدوداً ۲۰۰ درصدی میزان تبدیل کلی شده است. آنالیز نمونه های آزمایش ها به روش کروماتوگرافی جرمی(GC/MS )انجام شده است.