سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد جعفرمدار – عضو هیئت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در مقاله حاضر از یک سینتیک شیمیائی استفاده شده که با استفاده از آن می توان خود اشتعالی سوخت بنزین در منطقهنسوخته را در دورهای و عدد اکتانهای مختلف موتور بررسی نمود. در این مدل از یک موتور اشتعال جرقه ای با نسبت تراکم ۸/۵ و نسبت هوا به سوخت استوکیومتریک استفاده شده است. احتراق منطقه نسوخته به صورت مدل تک منطقه ای با نسبت تراکم ۱۹ معادل سازی شد ه که در آن هم اثرات حرکت سیلندر و هم اثر تراکم ناحیه سوخته بر ناحیه نسوخته (ناحیه کوبش) در نظر گرفته شده است. مدل سینتیکی شامل ۴۲۳۶ واکنش و ۱۰۳۴ گونه شیمیائی می باشد.