سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسام قاسمی –
مهدی رفیع زاده –
وحید حدادی اصل –

چکیده:

رزین وینیل استر بدلیل خواص مناسب مکانیکی و سهولت فرآیند پخت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بطور کلی این رزین از واکنش رزینهای اپوکسی و اسید کربوکسیلیکهای غیر اشباع تهیه می شود . در این مقاله ، سنتز رزین وینیل استر از طریق واکنش رزین اپوکسی بیس فنول A و اسید متاکریلیک، در دو حالت استوکیومتری و غیر استوکیومتری و در حضور کاتالیزور تری فنیل فسفین بررسی گردید. در حالت استوکیومتری، واکنش در دماهای ۱۰۵،۱۰۰،۹۵ºC و ۱۱۰ و در حالت غیر استوکیومتری در دمای ۹۰ºC و۹۵ انجام گردید. مدل سینتیکی درجه اول و نیز مدل سینتیکی حاصل از مکانیزمی دو مرحله ای برای نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفت. معادله سرعت واکنش بدست آمده و ثوابت سرعت واکنش به روش حداقل مربعات محاسبه گردیده اند . تطابق این معادله سرعت با نتایج تجربی بسیار عالی است. در نهایت معادله آرنیوسی ثابت سرعت ارائه شده و انرزی فعال سازی محاسبه است.