سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده برق و کامپیوتر
مهدی جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده برق و کامپیوتر
مجید بیگناه میکال – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در توربین های بادی سرعت متغیر، به خاطر مزایایی همچون راندمان و کنترل پذیری بالا، ژنراتور های القایی از نوع تغذیه دوبل به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند . در این مقاله ضمن بررسی معادلات دینامیکی حاکم بر ژنراتور القایی با استفاده از تحلیل سیگنال کوچک، مدل مناسبی برای بررسی رفتار سیستم تحت تاثیر اغتشاشات کوچک ارائه شده و به کمک روش آکرمن ۱ ، فیدبک حالت مناسبی جهت کاهش نوسانات توان تولید شده طراحی می شود . همچنین تاثیر نامطلوب افزایش دامنه ولتاژ بر روی نوسانات سیستم مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی، نشان می دهد که میزان تاثیر پذیری نسبت میرایی سیستم از بیشبود ولتاژ به نحو مطلوبی، کاهش می یابد . بنابراین با تکیه بر روش ارائه شده، علاوه بر کاهش نوسانات توان تولید شده ، نسبت میرایی سیستم نیز تا حد زیادی تثبیت می شود .