سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی دادمرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی
حسن قاسمی – عضو هیئت علمی
پرویز قدیمی – دانشکده کشتی سازی و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خیابان حا

چکیده:

یکی از مهمترین حرکات شش گانه شناور حرکت غلتش عرضی می باشد. اهمیت این حرکت از آن جهت است که آثار نامطلوبی بر سازه کشتی، قابلیتمانور، کارایی تجهیزات جنگی، آرامش مسافرین و میزان مصرف سوخت شناور و … دارد. به همین دلیل کاهش دامنه حرکت غلتش عرضی در کشتی ها بسیار مورد توجه می باشد. بدین منظور یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده باله های پایدار کننده می باشد میزان نیروی ایجاد شده توسط باله ها با تغییر زاویه باله کنترل می گردد. در این تحقیق با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی ، با استفاده از بسته نرم افزاری ANSYS-CFX نیروی تولید شده توسط باله در زوایای مختلف محاسبه شده است سپس برای داده های مذکور شبکه عصبی آموزش داده شده تا این شبکه قادر باشد مقادیر ضریب بالابرندگی باله ها را با دریافت زاویه با سرعت و دقت بالا بدون نیاز به شبیه سازی مجدد محاسبه کند.