سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – عضو هیأت علمی دانشکده صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک نوری – عضو هیأت علمی دانشکده صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

پردازش اطلاعات در شرکت های پیمانکاری مختلف ، اغلب شفاهی و از طریق ارتباط های نوشتاری مبتنی بر کاغذ انجام می گیرد . پردازش ومبادله اطلاعات از طریق ارتباطهای مبتنی برکاغذ، زمان زیادی را صرف می کند . با افزایش پیچیدگی پروژه های ساخت وایجاد تیم مدیریت پروژه ، پردازش اطلاعات و ارتباطات با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات حیاتی است و به منظور کنترل و مدیریت مؤثر، امری ض روری است . پیچیدگی ذاتی جریانهای اطلاعاتی در پروژه های ساخت ، همواره چالشی برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به منظور برآورده کردن نیازهای سیستم مدیریت این پروژه ها بوده است .
در این مقاله، جریانهای اطلاعاتی در پروژه های ساخت به طور اجمالی بررسی و با مطالعه بخشی از جریانهای اطلاعات پروژه طرح تونل متروی اصفهان در شرکت پیمانکار ساخت الموت ۲ ، جریانهای اطلاعاتی حیاتی انتخاب و با بکارگیری زبان مدل سازی یکپارچه (UML) مدل شده اند . همچنین مدل سازی ساخت یافته و مدل سازی شیءگرا با استفاده از UML ، در فرآیندهای ساخت مقایسه شده است