سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد مهربانی – شرکت برق منطقه ای زنجان- معاونت نظارت برتوزیع
عبدالاحد عبداللهی – شرکت برق منطقه ای زنجان- معاونت نظارت برتوزیع
محمدحسین منتظری – شرکت برق منطقه ای زنجان- معاونت نظارت برتوزیع
مجتبی نعمتی – شرکت برق منطقه ای زنجان- معاونت نظارت برتوزیع

چکیده:

در شبکه های توزیع نیروی برق هر ساله درصد قابل توجهی از توان و انرژی به صورت تلفات به هدر می رود ،لازمة کاهش این نقیصه آگاهی از وضعیت کمی و کیفی تلفات در نقاط مختلف شبکه و تجزیه و تحلیل وضعیت شبکه از این جهت است. یکی از روشهایی که شرکتهای توزیع نیروی برق با استفاده از آن به ارزیابی تلفات در شبکه برق می پردازند استفاده از روابط تقریبی بین ضریب بار و ضریب تلفات به عوامل متعددی وابسته است و برای هر منطقه و ناحیه دارای ضریب خاصی می باشد. بنابراین محاسبه و برآورد آن برای هر منطقه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با جمع آوری اطلاعات لازم از شبکه توزیع فشار ضعیف شهر تکاب براساس اطلاعات انرژی خریداری و فروخته شده و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روابط استاندارد موجود بین ضریب تلفات ،مدلی مناسب برای برآورد ضریب تلفات برحسب ضریب بار در شبکه فشار ضعیف شهر مذکور ارائه شده است.