سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازنین شریعت یزدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، گروه مهندسی پزشکی
سعید راحتی قوچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

صدای ریه از تقابل فلوی تنفسی با درخت برونشیال ایجاد می شود. آنالیز صدای ریه در تشخیص مشکلات سیستم تنفسی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی مشخصات فرکانسی صدای ریه، یکی از روشهای تشخیص سلامت ریه سالم می باشد، اگر چه جزییات دقیق نحوه شکل گیری مشخصات فرکانسی آن هنوز به طور کامل روشن نیست. در این مقاله از یک مدل فرکتالی به عنوان ساختمان ریه استفاده گردید و سپس عبور فلوی ذرات هوا از این مدل، شبیه سازی شد. این شبیه سازی با استفاده از الگوریتم های مونته کارلو و دینامیک مولکولی صورت گرفته است که در نهایت با استفاده از مدل و محاسبات مربوطه می توان به شکل گیری اجزای فرکانس بالای صدای ریه رسید.