سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی اسدیان – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی
سید حسین سیدین – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر مدلی برای بررسی و مطالعه چگونگی رشد تک بلور به شیوه چکرالسکی برای گالیم آرسناید توسعه یافته است. در این مدل معادلات جریان و انتقال حرارت مذاب همراه با انجماد برای یک سیستم رشد تک بلور صنعتی با استفاده از روش حجم کنترل (CVM) مبتنی بر اختلاف محدود (FDM) در یک میدان محاسباتی یکپارچه حل شده و الگوی جریان، انتقال حرارت و موقعیت فصل مشترک مذاب- بلور در شرایط مختلف بدست آمده است. در نهایت تاثیر نیروی شناوری، چرخش بلور و بوته بر جریان مذاب، انتقال حرارت و موقعیت فصل مشترک مذاب- بلور مورد بررسی قرار گرفته است.