سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ایمان پرست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایش
بهمن وحیدی –
ناصر فتورائی –

چکیده:

تحلیل جامع جریان ادراری یکی از مقاصد بررسیهای آسیبشناسی دستگاه دفع ادرار بوده است. یک مدل متقارن محوری از جریان ادرار در حالب با استفاده از تحلیل تعامل سیال و جامد مورد بررسی قرار گرفته است. از معادلات ناویر استوکس برای جریان ادرار و از یک مدل الاستیک خطی برای مدل کردن حالب استفاده شده است. معادلات المان محدود جامد و سیال با استفاده از روش تکراری نیوتنرافسون حل شد. حرکت پریستالتیک با ایجاد یک گرفتگی متحرک (به عنوان موج انقباض ) در دیواره، توسط یک سطح صلب صورت پذیرفت. این مدل با شدتهای مختلف انقباض پریستالتیک، با تغییر شرایط فشاری حالب، الاستیسیتهی دیواره و سرعت متوسط موج پریستالتیک حل شد. نتایج حاصل از این حلها، تأثیر الاستیسیتهی دیواره- ی حالب، اثر اختلاف فشار ورودی و خروجی و همچنین سرعت متوسط حرکت موج پریستالتیک در طول حالب را بر روی دبی جریان خروجی نشان می دهد.