سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرالدین صدرنژاد – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی عمران
غلامحسین توکلی مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از روشهای تقویت و اصلاح زمین های دارای ظرفیت باربری کم تزریق دوغاب سیمان و اجرای ریزشمع و سپس انجام عملیات پی سازی بر روی آن است. در این تحقیق، نتایج تغییر مکان بدست آمده از آزمایش بارگذاری کششی ریز شمع اجرا شده در یکی از مناطق کشور (لرستان) به عنوان مقادیر مبنای حدی در نظر گرفته شده و درجهت معادلسازی رفتار غیر خطی این زیر سازه مقدار مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با سیمان و خاک دست نخورده با استفاده از تحلیل معکوس به گونه ای تعیین شده است که تغییر مکان ریزشمع در دوروش آزمایش بازگذاری و تحلیل عددی بروش اجزاء محدود تقریبا یکسان باشد. سپس منحنی تغییرات مدول الاستیسیته هر دو نوع خاک ذکر شده در بالا با تغییرات کرنش ترسیم و مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل این شبیه سازی با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی و بعنوان روشی پیشنهادی برای تحلیل این زیر سازه قرار گرفته و رفتار کلیه مصالح به صورت شبه ارتجاعی منظور گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با شبیه سازی عددی معادل می توان رفتار غیر خطی چنین زیر سازه هایی را مورد پیش بینی قرار داده و در مهندسی مورد استفاده قرار داد.