سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید رضائی – دانشجوی دکترای هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه در صنایع کشتی سازی روش حرارت دهی خطی به عنوان یک روش متداول برای شکل دهی ورق های فلزی با انحناهای دوگانه مطرح می باشد. ماهیت این روش یک فرایند حراتی گذراست که باعث ایجاد یک میدان تنش ترمو – پلاستیک در ورق می گردد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی و آنالیز مکانیزم فرایند شکل دهی ورق های فلزی به روش حرارت دهی خطی و ارائه ابزاری عددی برای محاسبه و تخمین رفتار فلز در این فرایند است. برای این منظور یک مدل اجزای محدود تهیه و به کمک نرم افزار ANSYS تغییر شکل ورق و تنش هعای حرارتی حاصل از این روش را محاسبه می نمائیم. در انتها به منظورمعتبر سازی ، نتایج عددی حاصل با نتایج تجربی مقایسه میگردد که این مقایسه نشان دهنده تطابق قابل قبول بین نتایج عددیتجربی است.