سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده:

در تفسیر داده‌های صحرایی مقاومت ویژه ظاهری برداشت شده از یک منطقه، معمولا زمین آن منطقه متشکل از لایه‌های همسانگرد و همگن در نظر گرفته می‌شود در صورتی که این فرض معمولاً صحیح نیست و لایه‌ها در زمین‌های واقعی عموماً ناهمسانگرد و غیرهمگن بوده و مقاومت ویژه هر لایه از یک نقطه به نقطه دیگر متغیر است. در این رابطه بررسی و مدل‌سازی مقاومت ویژه لایه‌هایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که مقاومت ویژه یا رسانندگی آنها به طور پیوسته با عمق تغییر می‌کند چرا که عملاً موارد بسیار زیادی از این لایه‌ها در طبیعت دیده می‌شود. در این تحقیق، برای اولین بار حل مسئله مدل‌سازی مقاومت ویژه توده‌های سه‌بعدی در زمین‌های لایه‌ای که مقاومت ویژه یا رسانندگی آنها به طور پیوسته و به شکل‌نمایی با عمق تغییر می‌کند، توسط نگارنده این مقاله عرضه شده و بر این اساس، یک الگوریتم و برنامه کامپیوتری برای انجام این مدل‌سازی ارائه شده است.