سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس دیالمی – دانشجو- بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
فرهنگ دانشمند – استادیار- بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تیوب های قابل تورم از موادی جدید و بسیار پیشرفته با خواص مکانیکی بالا ساخته شده اند که می توانند تحت فشارهای بسیار بالا متورم شوند. با توجه به اهمیت و کاربرد بسیار زیادی این سازه ها درصنایع مختلف از جمله صنایع فضایی و همچنین عدم کارایی تئوری های متداول تیرها و پوسته ها درمورد چنین سازه هایی، هدف از مقاله حاضر، ارائه روشی عددی به منظور تحلیل رفتار نکانیکی سازه های قابل تورم می باشد. این روش مبتنی بر استخراج معادلات تعادل درحالت تغییر فرم یافته و استفاده از تئوری تیر تیموشنکو می باشد . با توجه به نامتقارم بودن ماتریسسختی بدست آمده، روش المان محدود خطی، بر پایه معادلات تعادل نشوته شده در حالت تغییر فرم یافته جواب بسیار خوبی در مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش بدست خواهد داد. جذابیت استفاده از نتایج بددست آمده زمانی بیشتر خواهد شد که امکان گسترش استفاده از این نتایج درحالات مختلف تکیه گاهی و بار گذاری وجود داشته باشد. نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله نشان می دهد ک استفاده از آن می تواند به عنوان مبنای مناسبی جهت آنالیز سازه های قابل تورم در نظر گرفته شود.