سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شیرازه ارقامی – دانشکده علوم پزشکی تهران – دانشکده بهداشتت – بهداشت حرفه ای

چکیده:

امروزه حوادث مشکل عمده سلامتی عمومی در سرتاسر جهان به شمار می روند. این مبحث در زمینه ایمنی و سلامت شغلی، مدت مدیدی به عنوان یک مشکل شناخته شده است.
بررسی حوادث در طول دهه های اخیر یک روند همگرائی را نشان میدهد، که به عنوان قاعدهسازی تئوری و ساخت مدل در نظر گرفته می شود، زیرا که در یک روش، ما توانسته ایم به سنجشهای پیشگیری نسبی که برای کاهش تعدد حوادث مورد نیاز است،پی ببریم.
این مقاله برخی مدلهای بنیادی را برای دستیابی به یک مدل جامع تر بررسی می کند تا حوادث و اندازه گیریهای پیشگیرانه را شرح دهد.