سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد صلحی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی کارخانه زغالشویی اینترکربن
صمد بنیسی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی معدن

چکیده:

کارخانه زغالشویی اینترکربن در یک کیلومتری شرق کارخانه زغالشویی زرند واقع است . خوراک این کارخانه، باطله کارخانه زغالشویی زرند و محصول آن زغال حرارتی با خاکستر متوسط % ۲۵ می باشد . در این کارخانه عملیات جدایش با بکار گیری هیدروسیکلون و مارپیچ به انجام می رسد . مدل سازی جهت پیش بینی عملکرد تجهیزات در اثر تغییرات احتمالی و جلوگیری از انجام عملیات سعی و خطایی پر هزینه و زمان بر انجام می شود . از مدل های رایج برای هیدروسیکلون، پلیت (Plitt) و ناکسوارا رائو (Nagswararaos) می با شند. در این تحقیق به منظور مدل سازی بر اساس دو مدل مذکور و کالیبراسیون مدل ها از هیدروسیکلون کارخانه اینترکربن در چهار مرحله نمونه برداری انجام گردید و داده های حاصل موازنه جرم شدند . مدل سازی با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد . نتایج به دست آمده از دو مدل پلیت و ناکسوارا رائو در مقایسه با نتایج حاصل از نمونه برداری مستقل که در کالیبراسیون استفاده نشده بود، در سرریز به ترتیب حداکثر ۲/۹% , ۳/۷% و در ته ریز به ترتیب حداکثر ۵/۱% , ۵/۲% خطا داشت. پیش بینی تاثیر کاهش قطر ته ریز در کاهش میزان ذرات کوچکتر از ۷۵ میکرون ته ریز، توسط دو مدل پلیت و ناکسوارا رائو به ترتیب ۲/۳% ,۷/۹ % خطا داشت.