سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هومن ملک لی – گروه مهندسی صنایع، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهدی کریمی نسب – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا توکلی مقدم – گروه مهندسی صنایع دانشگاه فنی دانشگاه تهران

چکیده:

نحوه تامین و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیر بنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نبوده، لذا استفاده از راه های دیگر از جمله جذب سرمایه های خارجی، در این کشور ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی راه های ورود سرمایه خارجی به کشور را می توان به دو دسته روش های استقراضی و غیر استقراضی تقسیم بندی نمود. در این مقاله ضمن بررسی روش های تامین مالی پروژه های زیر بنایی با تاکید بر صنایع نفت و گاز به عنوان زیر مجموعه ای از روش های غیر استقراری، یک مدل جدید برنامه ریزی فازی با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی برای ارزیابی سرمایه گذار خارجی ارائه می شود که به وسیله آن سعی شده تا مشکلات نادقیق بودن داده های جمع آوری شده، عدم قطعیت و قضاوت های تصمیم گیران برطرف گردد. پس از آن با ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید به حل مدل پرداخته می شود. در پایان برای نشان دادن اعتبار و موثر بودن الگوریتم پیشنهادی، مثال عددی ارائه شده است.