سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید ابراهیم زاده قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه
عطااله سلطانی گوهریزی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رضا اقاجانی شهریور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه
علی محبی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالب بسیار کمی در مورد طراحی و عملکرد پاروهای ریک در تیکنر منتشر شده است. در عمل اصول طراحی و راهنمایی عملیاتی وابستگی وسیعی به روش های تجربی دارند و معمولاً به صورت کیفی هستند. در برخی از کاربردهای صنعتی بخصوص در فرآیندهای معدنی پارو کردن می تواند یک مرحله محدود کردن سرعت با گشتاور بالای پارو، جریان گردابی و دانسیته جریان نامطلوب باشد که همگی دلالت بر ضعیف بودن طراحی و عملکرد ریک پاروها دارد. شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتیCFD) در تیکنر باطله مجتمع مس سرچشمه با بستر ته نشینی به قطر ۱۲۰ متر صورت گرفت. فاکتور مهم نیروهای دراگ که مشخص کننده گشتاور ریک، حرکت چرخش پاروها روی بستر میباشد، تعیین شد. این فاکتور در اصلاح سازی و بهبود طراحی و عملکرد ریک می تواند مد نظر قرار گرفته شود. سرعت پارو می تواند در حمل بار جریان زیرین موثر واقع شود اما نمی تواند یک نقش اساسی در دیگر مقادیر عملکرد داشته باشد. نتایج این مقاله نشان دادند که کاربرد یک مدلCFD ریکینگ می تواند نقطه شروع مطلوبی برای ارزیابی کمی طراحی و عملکرد پاروهای تیکنر باشد. همچنین نتایج تطابق خوبی با داده های عملیاتی را نشان داد