سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

ابزارهای آماری شالوده درک و آزمودن وضعیت موجود سازمانها در زمینه میزان رضایت مشتریان به شمار میروند. یکی از ابزارهای قدرتمند و بسیار ضروری کنونی مدلسازی رفتار مشتریان تحت پارامترهای مختلف است که میتواند در پیش بینی و تلاش برای بهبود وضعیت به سازمان کمک شایانی نماید. در این مطالعه، با بهره گیری از داده های جمع آوری شده در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان به مدلسازی روابط بین رضایت مشتری، فروانی خرید دوباره، زمان انتظار و سایر پارامترهای کیفیت خدمت در خروجی های fast food خواهیم پرداخت. نتایج نشان می دهد که زمان انتظار و سایر پارامترهای خدمت از قبیل محیط،مکان در دسترس، و کیفیت غذا به طور معنی داری فراوانی بازگشت مشتزیان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج همچنین نشان می دهند که زمان انتظار، کیفیت و تنوع غذا همگی به طور محسوسی رضایت مشتری را تحت تاثیر قرار می دهند. این نکته نیز مهم است که برقراری ارتباط بستگی به زمان ملاقات مشتریان دارد. این مدل ها به مدیران کمک می نماید تا پارامترهایی حیاتی را که رضایت و تعهد مشتری را سبب می گردند دریافته و زمینه گسترش کاری خود را فراهم آورند