سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررحیم خوش برش – کارشاس ژئوتکنیک پروژه سد و نیروگاه کارون ۳، شرکت توسعه منابع آب و نیروی
کامران گشتاسبی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

امروزه هندسه فراکتال در همه زمینه های علوم ریاضی توسعه یافته است ومخصوصا در سالهای اخیر در سایر علوم تجربی و بویژه در علوم زمین و مکانیک سنگ کاربردهای وسیعی پیدا کرده است. نحوه انتشار درزه و شکاف در سنگها، زبری سطوح شکستگی ، مدل سازی جریان سیالات در سنگها، فرآیندهای ژئومکانیکی، خرد شدگی و … همگی پدیده هایی هستند که با استفاده از هندسه فراکتال بخوبی قابل تفسیر و بررسی می باشند. در این مقاله، مدل فراکتالی شاخص کیفیت سنگ (RQD) که می تواند الگویی مناسب جهت طبقه بندی و توصیف کیفی سنگها باشد، ارائه شده است.