سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شعبان الهی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علو
فروغ مشعل – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اصغر انواری رستمی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

شرکت های مجتمع، نوع خاصی از سازمان های بزرگ هستند که برای غلبه بر معضلات ناشی از پیچیدگی شرکت های بزرگ و استفاده بهتر از منابع مشترک، واحدهای تحت پوشش خود را بهصورت شرکت هایی مجزا اما تحت کنترل یک شرکت مادر، سازمان دهی می کنند. این شرکت ها با توجه به نوع رابطه خود با شرکت های زیر مجموعه، رویکردهای متفاوتی را برای اداره سازمان بر می گزینند. در مرور ادبیات دیده شد که یک شرکت های مجتمع یا چند کسب و کاری در مورد شرکت های زیر مجموعه خود عمدتا یکی از سه رویکرد مدیریتی متداول کنترل مالی، کنترل استراتژیک یا برنامه ریزی استراتژیک را انتخاب می کند.
در این پژوهش با هدف مدل سازی نیازمندیهای اطلاعاتی شرکت های مجتمعی که در نقش تدوین کننده استراتزی عمل می کنند یا به عبارتی رویکرد مدیریتی «برنامه ریزی استراتژیک» را بر می گزینند، بر مبنای مرور ادبیات مرتبط و مطالعه موردی چهار شرکت مجتمع ایرانی که در طی چرخه عمر خود این رویکرد مدیریتی را بکار گرفته اند و مبنا قرار دادن این فرض که بهترین راه شناسایی نیازمندی های اطلاعاتی یک سازمان، شناسایی این نیازها از روی فرایندها است، ابتدا فرایندهای زنجیره ارزش این شرکت ها شناسایی شد و پس از اطمینان از صحت این فرایندها، نیازمندی های اطلاعاتی با بکارگیری نظریه سیستم ها و نظریه اطلاعاتی دراکر مدل سازی شده و با نظر خواهی از خبرگان این مدل های ارزیابی و بازنگری شده اند. مدل نیازمندی های اطلاعاتی که به صورت تفضیلی در قالب چک لیستی تنظیم شده است، می توانند برای ممیزی محتوای سیستم های اطلاعاتی شرکت های مجتمع با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی های بهبود فرایندی و اطلاعاتی بکار گرفته شود.