سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیده معافی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا افسانه فارسی – کارشناس ارشد و مربی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا یزدانپناه – کارشناس زمین شناسی شرکت مهندسان مشاور آب بید کرمان

چکیده:

رواناب سطحی و جریان آن در سطح حوزه های آبخیز با فرسایش خاک و حمل مواد رسوبی همراه است. بر این اساس شناخت فرایند فرسایش و چگونگی حمل رسوب در سطح حوزه نقش مهمی در مطالعات هیدرولوژی وهمچنین طراحی تأسیسات رسوب زدایی ایفا می نماید. از سوی دیگر مطالعات فرسایش و رسوب در برنامه ریزی دراز مدت برای سازه های آبی و بهره برداری در نگهداری بهینه از این سازه های مهم نقش اساسی دارد.در سالیان اخیر استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای مربوطه به دلیل دقت، سرعت و کاربری آسان در تجزیه و تحلیل داده ها گسترش یافته است بر این اساس سعی گردیده با استفاده از این نرم افزارتخمین رسوب توسط روش اصلاح شده پسیاک در یک حوزه آبخیز نمونه (حوزه رودخانه کلم )انجام گیرد. در این راستا پس از گردآوری و آماده سازی اطلاعات پایه، این داده ها به صورت لایه های اطلاعاتی متعدد به نرم افزارARC GIS وارد گردیده و پس از تلفیق لایه های مذکور، مواردی چون میزان رسوب در هر یک از زیر حوزه ها وکل حوزه مورد مطالعه تعیین شده است