سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا پوزش – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو
مجید لفوتی – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو
امین بابازاده – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو
کامران حجاز – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو

چکیده:

لیزر فیبری قفل شده مدی شبه-سالیتونی براساس آینه نیمه هادی جاذب اشباع با بکارگیری توری های براگ فیبری– چیرپی مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که نمایه پالس قفل شده مدی به شکل گاوسی است و در نمایه طیف آن، باندهای کناری Kelly مشاهده می شود. بعلاوه افزایش مقدار بهره،منجر به شکل گیری چند-سالیتونی میشود که ناشی از محدود بودن قله توان پالس است.