سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین بابازاده – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
کامران حجاز – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
وحید وطنی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
محمدصادق ذبیحی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو

چکیده:

برای یک لیزر فیبری آلاییده با Yb که با استفاده از مدولاتور آکوستو اپتیکی – Q سوئیچ میشود، مدلسازی انجام داده و عوامل موثر روی شکل و انرژی پالس این لیزر را مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج مدلسازی نشان میدهد که هر چه طول محیط فعال کوچکتر باشد شکل پالس بیشتر شبیه به تابع گوسی خواهد شد و با افزایش طول محیط فعال قله های کوچکی روی پالس سوار میشوند که این قله ها روی شکل پالس تأثیر منفی میگذارند. همچنین دیدیم که با افزایش فرکانس کلید زنی انرژی پالس کم میشود.