سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهش
سیدضیاالدین شفایی تنکابنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهش
رضا کاکایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پیش بینی میزان آب ورودی به معادن روباز و متعاقباً طراحی سیستم پمپاژ از مسائل مهم در طراحی و توسعه چنین معادنی می باشند . اگر میزان آب ورودی به معدن به درستی تخمین زده شود آنوقت امکان یک طراحی مناسب برای شبکه پمپاژ آب وجود دارد و چنانچه سیستم پمپاژ به طور صحیح اجرا گردد استخراج و توسعه معدن کاری روباز بدون هیچ گونه مشکل خاصی در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالا می باشد انجام می شود ، پایدار ی شیب ها افزایش پیدا کرده و مشکلات زیست محیط ی تقلیل یافته و خوردگ ی ماشین آلات و تجهیزات معدن ی کاهش م ی یابد . فرمول های تحلیلی ارائه شده توسط محققین مختلف بر اساس یک سری فرضیات و شرایط مرزی خاص می باشند که سبب محدود شدن کاربرد آنها در وضعیت های مختلف معدن کاری می گردد . ولی روش های مدل سازی عددی خصوصاً روش اجزا ء محدود به عنوان یک ابزار قدرتمند قادر است تا چنین شرایط پیچیده ای را با دقت بالا شبیه سازی نماید و میزان آب های هجومی به داخل معدن را
پیش بینی کنند . در این مقاله یک مدل کامپیوتری دو بعد ی به روش عددی اجزا ء محدود و با استفاده از نرم افزارSEEP/W ارائه گردیده که قادر است میزان آب ورودی به معدن روب از را پیش بینی نموده و اطلاعات لازم را برای طراحی سیستم پمپاژ آب معدن تخمین بزند . این مدل قادر است تا شرایط مختلف جریان از قبیل اشبا ع یا غیر اشبا ع بودن جریان ، محصور یا غیر محصور بودن سفره را در نظر بگیرد و می تواند ارتفاع سطوح تراوش را در دیواره های معدن روباز به درستی تعیین نماید . نتایج مدل سازی با فرمول های تحلیلی و همچنین مدل عددی ارائه شده توسط سایر محققین مقایسه و نتایج بسیار نزدیکی به دست آمد . نتایج چنین شبیه سازی هایی می تواند اطلاعات سودمندی برای طراحی شبکه های پمپاژ در معادن روباز فراهم آورد.