سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رشیدی گویا –
وحید سراجیان –

چکیده:

مدل سازی مغناطیسی روش مرسوم در تخمین اولیه شکل توده‌های فرو مغناطیسی است. در مدل سازی مغناطیسی دوبعدی، با ایجاد مدلی اولیه و با تغییر دادن پارامترهای همچو شکل هندسی و عمق بود، خود پذیره مغناطیسی بتول خفت سریع می‌شود تا بهترین تطابق بین منحنی صحرایی و منحنی محاسباتی حاصل شود. از نرم‌افزار MAG2DC جهت مدل‌سازی دوبعدی مغناطیسی در آنومالی شماره چهار کانسار آهن گل گهر استفاده شد. در این مورد پرفیری به طول ۱٬۲۷۵ متر و روی نقشه مغناطیسی زده شد و نتیجه مدل‌سازی بیانگر وجود دو توده مغناطیسی با خود پذیری ۰۳۱۵ ، ۰ ما با عمق و ماکزیمم ضخامت به‌ترتیب ۱۱۰ و ۳۱۰ متر برای توده بزرگ‌تر و ۱۳۰ و ۵۰ متر برای توده کوچک‌تر بود. در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از دو گمانه اکتشافی بر روی پروفیل مذکور و نتایج به‌دست‌آمده از مدل سازی، صحت مدل تأیید گردید.