سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشجوی دکتری رشته مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده مهندسی – استاد دانشکده مهندسی معدن و متالوژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدلی ریاضی جهت پیش بینی مقاومت به ضربه ی چارپی کامپوزیت های دارای شیب استحکام کششی در حالت تقسیم کننده ی ترک ارائه شده است. در این مدل، مقاومت به ضربه ی کامپوزیت با ارتباط دادن مقاومت به ضربه ی هر لایه به سطح زیر منحنی نمودار تنش – کرنش حاصل از آزمون کشش تک محوری آن لایه ، و با به کارگیری قانون مخلوط فازها به دست آمده است. در نهایت مدل با نتایج حاصل از دو کامپوزیت فولادی مرتبه ای تایید شده است . نتایج حاصل از مدل با نتایج عملی در توافق خوبی است.