سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا براتی – پژوهشکده تولید نیرو پژوهشگاه نیرو
سامان سروشیان – پژوهشکده تولید نیرو پژوهشگاه نیرو
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طی مطالعاتی که در سالیان اخیر در زمینه پخش بار بهینه صورت گرفته است، توجه محققین عمدتاً معطوف به کاهش تلفات سیستم قدرت و هزینه تولید برق بوده است . عمده ترینو مهمترین بارها در شبکه های صنعتی و نیروگاهی، موتورهای القایی هستند، که توان مصرفی آنها به ولتاژ اعمال شده به دو سر آنها وابسته است . در این مقاله موتورهای القایی با توجه به مشخصه بار مکانیکی متصل به آنها، به صورت بارهای وابسته به ولتاژ مدل می شوند .
سپس با اضافه کردن توان مصرفی این موتورها به تابع تلفات شبکه، تابع هدف پخش بار بهینه ساخته می شود و با بهینه سازی این تابع، متغیرهای کنترلی همچون توان راکتیو تزریقی در شینه های کنترل شده و مقدار تپ ترانسفورماتورها به نحوی تعیین می شوند که علاوه بر تلفات شبکه، مصرف موتورهای القایی نیز در محدوده مجاز حداقل شود . در انتها برای
نشان دادن تاثیر مدل بار در روند بهینه سازی، شبیه سازیی بر روی یک سیستم ۳۱ شینه نمونه صورت گرفته است .