سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا اردانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده عمران

چکیده:

ندر صیادی بریس در ۸۵ کیلومتری شرق شهرستان چابهار قرار دارد و یکی از بنادر مهم صیادی استان سیستان و بلوچستان می باشد. جانمایی این بندر از دو موج شکن تشکیل گردیده، بطوریکه موج شکن اصلی آن در ادامه دماغه ساحلی و در امتداد جنوب به شمال و موج شکن فرعی در امتدادشرق به غرب ساخته شده است. پس از گذشت ۱۷ سال از ساخت موج شکن ها، تغییر زیادی در موقعیت خط ساحلی پشت موج شکن فرعی دی ده می شود و خطر انسداد کامل ورود ی اص لی بندر ن یز محتمل م ی باشد . همچنین رسوبگذار ی در دهانه ورود ی مشکلا تی را بر ای تردد شناورها ی صیادی موجب شده است . در این مقاله، پس از مدل سازی موج و انتقال رسوب و تعیین ن رخ انتقال رسوب سالانه، شکل خط ساحلی در حالت تعادل دینامیکی بدست می آید.