سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی یاوری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

طی عملیات پیجویی و ارزیابی کانسارهای سنگ تزئینی و نما، علاوه بر معیارهای ظاهری نظیر رنگ و بافت و غیره، معیارهای ژئوتکنیکی شامل خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و قابلیت بلوک دهی نیز در برآورد ذخیره و سوددهی معدن تأثیر گذار هستند . این تاثیر به حدی است که می تواند سودآوری وحتی کاربری )سنگ نما یا لاشه ( معدن را تغییر دهد و به همین دلیل بررسی قابلیت بلوک دهی سنگهای تزئینی مخصوصا در مناطق با فعالیت تکتونیکی بالا،لازم وضروری به نظر می رسد . علاوه بر این با شناسایی سیستم ناپیوستگی ها اعم از درزه، گسل و لایه بندی می توان جهت و شیب استخراج معدن را طوری انتخاب کرد که افت سنگ که مشکل اصلی معادن سنگ می باشد را کاهشداده و از هدر رفتن منابع ملی نیز جلوگیری به عمل آورد . بدین منظور نیاز به مدلسازی ناپیوستگی ها و مدل کردن بلوک های احتمالی تشکیل شده با استفاده از نرم افزارهای ویژه می باشد . در این مقا له ضمن معرفی خصوصیات معدن سنگ نمای کلاردشت، با استفاده از نرم افزار Dips دسته درزه های اصلی منطقه شناسایی شده و سپس با استفاده از نرم افزار DEC اقدام به مدل سازی معدن و ب لوک های آن شده است و درنهایت با توجه به بلوک های ایجاد شده و رسم نمودار توزیع دانه بندی، میزان و قابلیت بلوک دهی معدن وحجم قابل فرآوری معدن مشخص شده است