سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی خراسانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر آزمایشگاه سیستمهای ابعاد وسیع و هوش محاسباتی
احمد افشار – هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مصداقهای سیستمهای ابعاد وسیع غیر خطی پیچیده، شبکه انتقال گاز می باشد. در این مقاله سعی شده است تا شبکه انتقال گاز کنگان – پتاوه در جنوب ایران -که به عنوان سیستم ابعاد وسیع غیرخطی پیچیده در نظر گرفته شده است ، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به صورت هوشمند شناسایی و مد ل ساز ی شود. جهت اعمال روشهای علمی به شبکه انتقال گاز و بهینه سازی کارکرد خطوط لوله و تنظیم هوشمند پارامترهای خطوط انتقال گاز به یک مدل دقیق هوشمند از شبکه انتقال گاز نیاز است . در این مقاله از روش شناسایی و مدل سازی جعبه سیاه برای بدست آوردن یک مدل دقیق از شبکه انتقال گاز و خطوط انتقال مرتبط با آن استفاده شده است. همچنین برای آنالیز و حل این شبکه از نرم افزار شبیه ساز Pipephase استفاده شده است و در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی به وسیله نرم افزار Matlab نشان داده شده است