سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن
افسانه کثیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
علیرضا عرب امیری – داشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

روش های ژئوفیزیکی مقاومت ویژه و قطبسش القایی (IP) در اکتشاف کانسارهای پنهان سرب و روی نقش مهمی دارند. برای کسب نتایج مطمئن پروفیل های برداشت و نوع آرایش الکترودی مورد استفاده بایستی به گونه ای طراحی شوند تا ضمن دسترسی به اعماق مورد نظر نسبت بیشینه سیگنال به نویز را فراهم سازند. در مطالعه حاضر در نظر است داده های مقاومت ویژه و IP که با آرایه دو قطبی – دو قطبی جهت اکتشاف سرب و روی تاش شاهرود برداشت شده است با روش مختلف دو بعدی مدل ساز وارون همواره و پارامتری داده ها نشان می دهد که در منطقه زونی با مقاومت ویژه پایین و بارپذیری بلا در محل تقاطع پروفیل های تاش ۱ و ۲ قرار دارد که ممکن است به طرف غرب ناحیه به طرف پروفیل تاش ۳ گسترش یابد. با توجه به شواهد معدنکاری، این زون به احتمال زیاد مرتبط با کانی سازی سرب و روی منطقه است.