سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی درکاله خواجه – باشگاه پژوهش گران جوان شعبه تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معصومه علیزاده – باشگاه پژوهش گران جوان شعبه تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرانک بابایی – باشگاه پژوهش گران جوان شعبه تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این مقاله درموردجبران سازی راکتیو یک شبکه توزیع توسطStatcomبحث می کند. مدارات قدرت حاصل از D_Statcomوشبکه توزیع توسط بلوک های خاصی از مجموعه چند واحد از سیستم های قدرت با سیستم کنترلی در این مقاله مدل سازی شده است. . عملکرد دینامیکی و استاتیکی یکD_Statcom به اندازه Mvar 3 ± ۲ست که روی یک شبکه KV 5 قابل تنظیم است. روش مدل سازی متوسط جهت مشخص نمودن عملکرد اینورترPWMمورد استفاده قرار گرفته شده است که نتایج شبیه سازی عملکرد کنترلی طرح را نشان می دهد.