سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
سید علی نظام الحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
شاپور میرزایی – کارشناس زمین شناسی، مسئول اکتشافات واحد جنوب، شرکت معدن کاران انگورا
سید حسین مجتهدزاده – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

مدل سازی و برآورد ذخیره کانسارها یکی از مراحل اکتشاف تفصیلی است که در آن از تمام اطلاعات موجود، چه اکتشافی و چه زمین شناسی استفاده می شود. مهم ترین کاربرد آن برای تعیین پارامترهای لازم برای طراحی و برنامه ریزی تولید معدن می باشد. امروزه با توجه به پیشرفت فن آوری و روشهای موجود میتوان با سرعت و دقت بالا، به مدلسازی اقدام نمود. نرم افزار Datamine از جمله نرم افزارهای موجود در این زمینه است که در حال حاضر کاربرد وسیعی در برآورد ذخیره به خصوص در ایران دارد. در این مقاله برآورد ذخیره کانسار سرب و روی چاه میر (بخش اکسیده) با توجه به آخرین اطلاعات اکتشافی معدن توسط نرم افزار Datamine انجام شده است. بدین صورت که داده ها و اطلاعات گمانه ها طبقه بندی شده و پس از وارد کردن به نرم افزار مقاطع مورد نیاز تهیه و مدل هندسی کانسار تهیه شده است. سپس کانسار، بلوک بندی و مشخصات تمامی بلوک ها محاسبه شدند. بر اساس این پژوهش میزان ذخیره بخش اکسیده کانسار برابر ۵۸ هزار تن با عیار متوسط ۱۱/۵۷ درصد روی برآورد شده است.