سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن ریحانی مفرد – شرکت موننکوا یران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

این مقاله سعی در ارائه روشی غیر مخرب جهت تعیین اتصال دوربه دور درزوج دیسک واژگون (Inverted) و در هم (Interleaved) دارد .
دراین راستا مقایسه ای بین روشهای موجود انجام شده و استفاده از مدل مشروح (Detailed) زوج دیسک مناسب تشخیص داده شده است .
بعد ازاین مقدمه مدل مشروح زوج دیسک معرفی وسپس روش تعیین پارامترهای آن ارائه می گردد . در بخش متعاقب اثر اتصال کوتاه دور به دور برروی این پارامترهای مطالعه می شود .
نهایتاً مشخص شده است که اتصال کوتاه دوربه دور باعث کاهش شدید دامنه امپدانس اولین تشدید درحوزه کیلوهرتز و همچنین باعث جابه جایی فرکانش تشدید به سمت فرکانس های بالاترمی گردد .