سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین حقیقی خوشخو – دانشگاه صنعت آب و برق , دانشکدة مهندسی انرژی
پویا شایگان – دانشگاه صنعت آب و برق , دانشکدة مهندسی انرژی
سعید سیف محمدی – دانشگاه صنعت آب و برق , دانشکدة مهندسی انرژی

چکیده:

در این مقاله یک دستگاه تهویة دسیکنت مایع با ظرفیت سرمایشی ۸۸ kW برای استفاده در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب بررسی شده است . این دستگاه دارای دو مبدل حرارتی صفحه ای موج دار ) ) Corrugated است . مبدل حرارتی اول از جنس پلی پروپیلن و مبدل دوم از آلومینیوم است . هوای بازگشتی از اتاق در مبدل حرارتی اول توسط پاشش دسیکنت خشک و توسط رطوبت زنی مسیرهای مجاور به صورت غیرمستقیم خنک می شود . سپس این هوا وارد مبدل حرارتی دوم شده و در آن جا به صورت مستقیم رطوبت زنی می شود . با این کار هوای بیرونی ( با دمای خشک ۴۰ °C و رطوبت مطلق(۲۷/۸ .gr/kg) خنک شده و پس از مخلوط شدن با مقداری ازهوای بازگشتی , هو ای تهویه ( با دمای خشک ۲۲ °C و رطوبت نسبی ۶۵%) را تشکیل میدهد.