سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد محدث پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران ، پردیس دانشکده های
شهره فاطمی – دانشیار ، دکتری مھندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های ف
شهریار جعفری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، مھندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دان
سجاد حبیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مھندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دان

چکیده:

در این مقاله یک رفورمر غشایی بستر سیال سریع چرخشی ، به منظور رفورمینگ هپتان که آن را به همراه بخار آب از روی کاتالیست نیکل حمل می کند ، بررسی می شود . مدل راکتور لوله ای برای تحقیق اثرات پارامترهای عملیاتی منظور گردیده و در راکتور از غشاهای انتخابی برای هیدروژن و اکسیژن استفاده می شود . ترکیب این دو غشا با شاخص های رفورمر سیال شده ، این فرآیند را نه تنها در تولید کافی هیدروژن بلکه در انرژی کافی نیز یاری می کند . در این مقاله با استفاده از واکنش های انجام شده در راکتور و موازنه ی جرمی و حرارتی ، مدل سازی رفورمینگ با حل معادلاتحاصل توسط نرم افزارMatlabبه روش اولر اصلاح شده انجام شده و اثر پارامترهای مختلف از جمله دما ، شدت حرارتیدر طول راکتور ، مقدار اکسیژن ورودی به رفورمر و نسبت بخار به هیدروکربن در خوراک ورودی بررسی شده است . سرانجام ، بهینه سازی فرآیند برای بالا بردن بازدهی هیدروژن انجام می شود که نهایتا نتایج مدل سازی با داده های زمایشی تطبیق داده می شوندکه از دقت قابل قبولی برخوردار است .