سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق

چکیده:

تجدید ساختار در سیستم های قدرت باعث ورود روزافزون تولیدات پراکنده در این سیستم ها شده است . واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات، شرایط بهره برداری و مکان نصب، می توانند منشاء تأثیرات مثبت ی مثل بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع باشند . در این مقاله اثر واحدهای تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع مدل سازی شده است . در این مدل سازی سعی شده است تا واقعیت عملی بهره برداری از شبکه های توزیع هرچه بهتر شبیه سازی گردد . درنهایت با انجام آزمایش هایی روی یک فیدر توزیع فشارمتوسط واقعی ، تأثیر تعداد ، مکان و ظرفیت این واحدهای تولیدی روی شاخص های قابلیت اطمینان توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .