سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
مهدی مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی لرزه ای بنای تاریخی گنبد سبز، مدفن شیخ مومن عارف استرآبادی از عرفای سلسله ذهبیه است. بنا در زمان شاه عباس اول صفوی و از آجر پخته و مصالح سنتی در مشهد ساخته شده است. ابتدا زا سازه گنبد سبز مدلی سه بعدی در محیط نرم افزار Solid Works تهیه شده و سپس تحلیل بر روی آن به کمک نرم افزار ANSYS انجام شده است. نتایج به دست امده مورد بررسی قرار گرفته و نقاط آسیب پذیر بنا شناسایی گردیده اند. در نهایت، روش هایی جهت مقاوم سازی و حفاظت بنا ارائه شده است.