سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گرجی – کارشناسی ارشد مجتمع علوم و فنون زیردریا
رضا سیف پور – کارشناسی ارشد مجتمع علوم و فنون زیردریا

چکیده:

یکی از ملزومات ساخت یک مدل در حال حرکت زیرآب حفظ تعادل و حرکت آدر یک مسیر مستقیم می باشد. برای رسیدن به این هدف نیاز به اطلاعاتی در مورد نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر آن می باشد. با دانستن نیروها و گشتاورهای وارد بر آن از طرف سیال می توان قابلیت حفظ مسیر آنرا بهبود بخشید. در این مقاله جریان سه بعدی اطراف جسم پرنده زیرآبی با متعلقات آن مدلسازی شده است و در نهایت نیروها و ممان در زاویه حملات مختلف برای سرعتهای متفاوت بدست آمده است در ضمن معیار سنجی تقریبا دقیقی از اعتبار نتایج صورت پذیرفته است.