سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر گروه دانش
علیرضا جهانگیریان – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر گروه دانشکده

چکیده:

نیروگاه بعثت به عنوان یکی از منابع انتشار گازهای آلاینده در یکی از آلودترین نقاط جنوبی تهران واقع شده است . این نیروگاه در مجاورت چندین منبع خطی، نقطه ای و سطحی از جمله ترمینال جنوب، ایستگاه راه آهن، پالایشگاه گاز، سیلوی تهران و وسائل نقلیه موتوری قرار گرفته است و به این جهت تعیین سهم انتشار گازهای آلاینده این نیروگاه در فواصل مختلف از آن به کمک وسائل اندازه گیری، با دقت مناسب امکان پذیر نمی باشد . در این تحقیق به کمک دینامیک سیالات محاسباتی )CFD) به بررسی آیرودینامیکی جریان گاز SO2 خارج شده از ۳ دودکش این نیروگاه
پرداخته شده است و نقاط حساس شامل اولین نقاط تماس گازها با سطح زمین، همچنین نقاط با حداکثر آلودگی در سطح زمین ناشی از کارکرد نیروگاه تعیین می شوند . شبیه سازی صورت گرفته در این تحقیق به کمک نرم افزار فلوئنت )FLUENT) انجام میگردد که جهت دستیابی به معیاری برای تعین صحت نتایج در این روش، مدل تئوری گوس نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت مقایسه ای بین این دو روش صورت می پزیرد . این تحقیق نشان می دهد که با توجه به شرایط جوی غالب منطقه، اولین نقطه تماس این گاز با غلظت ۰/۰۴ ppm در ارتفاع ۱/۸ متری از سطح
زمین در فاصله حدود ۴۰۰ متری و ماکزیمم آلودگی در فاصله حدود ۱۶۰۰ متری شرق و شمال شرقی نیروگاه از دودکشها اتفاق می افتد