سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل حدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ابوالقاسم کامکار روحانی – دکتری ژئوفیزیک
سعید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
رضا صوابی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی

چکیده:

بررسی های ژئوالکتریکی به روش سوند اژزنی مقاومت ویژه با استفاده از آرایش شلومبرژه در ۵۹ نقطه بر روی ۱۷ پروفیل در دشت بیرچند که به عنوان یکی از بزرگترین دشت های حوضه آبریز کویر لوت محسوب می شود، انجام شد. سپس نقشه های هم مقاومت ویژه ظاهری از روی داده های سونداژ مزبور تهیه و مورد تفسیر کیفی قرار گرفتند. برای تفسیر کمی و مشخص کردن لایه های زیر زمینی، ابتدا از منحنی های استاندارد و سپس از برنامه مدل سازی یک بعدی استفاده شد. به دنبال آن، نقشه های هم ضخامت آبرفتی و واریزه ای هم عمق سنگ کف، مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی تهیه گردید. نتایج حاصل نشان دهنده وجود مقاومت ویژه ظاهری بالا در قسمت های سطحی، حداکثر بودن ضخامت آبرفت در مرکز دشت، بالا آمدگی سنگ کف در محدوده شرقی و نهایتا ضخامت ناچیز لایه آبدار که در قسمت تحتانی رسوبات آبرفتی واقع است، می باشد.