سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه قدیری مدرس – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک

چکیده:

در تحقیق حاضر جریان های با سطح مشترک که یکی از جریان های متلاطم و دیگری آرام است. مدل سازی و شبیه سازی می شود. برای این کار معادلات با استفاده از روش متوسط گیری رینولدز متوسط گیری شده و سپس مدل می شوند. مدل ارائه شده جدید بوده و به گونه ای است که به طور هوشمند آرام و متلاطم بودن جریان را تشخیص می دهد و بر اساس آن عمل می کند. روش عددی مورد استفاده در این مقاله روش واف بوده و پس از متوسط گیری از معادله مدل سازی شده اند. در این مدل از روش متوسط گیری شرطی استفاده گردیده و عبارت تلاطم توسط یک رابطه جبری جایگزین شده است. مدل ارائه شده بر روی یک برنامه کامپیوتری اعمال شده و نتایج شیبه سای برای ضرائب مختلف مدل و برای مسائل ناپایداری کلوین – هلم هولتز و جریان جت گزارش شده است. نتایج مربوط به جریان جت به منظور مقایسه کردن عملکرد مدل ارائه شده با نتایج تجربی است.