سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید محمدی مقدم – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه مکانیک
شاهین خدام – استادیار دانشگاه تربیت مدرس گروه مکانیک
حامد یادگاری – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس گروه مکانیک

چکیده:

این مقاله به توسعه یک وسیله شب یه سازی برای کمک به طراحی و آزمون پایداری وضعی سـازه مـاهواره هـا ی پایـدار گرادیان جاذبه با بکارگیری بوم و «جرم متمرکز نوک » می پردازد . این شبیه ساز شامل دینامیک و سینماتیک حرکت، مدل مدار، موقعیت خورشید، میدان مغناطیسی زمین، حسگر خورشید، مغناطیس سنج و سیم پیچ مغناطیسی است . مدل های تحلیلی ارائه شده در این تحقیق، مربوط به ماهواره ای منفرد است که برای ارتباط از نـوع ذخیـره و ارسـال پیغام دیجیتالی از و به ایستگاه های کاربران متحرک و ثابت است که در مداری نزدیک به زمین می گردد .