سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی کاظم پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
شاهرخ شاه حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
مهرنوش مرادی بیدهندی –

چکیده:

آخرین بخش خط تولید در بسیاری ازصنایع شیمیایی و معدنی فرایند خشک کردن می باشد. در مواردی که خشک کردن حجم زیادی از یک ماد ه به طور پیوسته مد نظر باشد، استفاده از خشک کن های دوار غالبا بهترین گزینه ممکن می باشند. طرز عملکرد خشک کن های دوار مداومبدین صورت است که با چرخش مداوم، موا مرطوب در خشک کن جابجا شده و در تماس با جریان هوا که از داخل خشک کن عبور میکند، قرار می گیرد. از آنجا که خشک کن ها دارای مصرف انرژی بالایی می باشند، شبیه سازی آنها چه به منظور بهینه سازی شرایط هعلمیاتی و جه به منظور استفاده در روشهای نوین کنترل حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق یک مدل دینامیک که توسط دیگر محققین برای شبیه سازی فرایند خشک کردن ضایعات سبزیجات در خشک کن دوار مورد استفاده قرار گرفته است اصلاح شده است. مدل اصلاح شده با استفاده از داده های تجربی موجود در متون علمی برای این گونه مواد موردارزیابی قرار گرفته است. معادلات مدل در محیط MATLAB بصورت عددی حل گردیده . مقایسه نتایج بدست آمده از مدل با نتایج تجربی نشان می دهد این مدل توانایی پیش بینی دما و رطوبت خروجی محصول و هوا را داشتهو نحوهوابستگیاین متغیرها را با شرایط عملیاتی و آزمایشگاهی نشان می دهد. خطای متوسط این مدل حدود ۵/۳ درصد می باشد.