سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی دشتی – گروه پژوهشی حیان، باشگاه دانش پژوهان جوان
مجتبی شادمان راد – گروه پژوهشی حیان، باشگاه دانش پژوهان جوان

چکیده:

در مقاله حاضر، راکتور ریفرمر اتوترمال که در واحد آمونیاک تحت عنوان راکتور ریفرمر ثانویه مشهور است، مدل سازی و شبیه سازی شده است. با توجه به موقعیت راکتور ریفرمر ثانویه، که بعد از راکتور ریفرمر اولیه قرار گرفته است و ساختار آن که دارای دو ناحیه احتراق و ناحیه بستر کاتالیستی است، ابتدا ناحیه احتراق (شعله) با توجه به فرض اختلاط کامل خوراک و هوای اضافه ورودی به راکتور در طوب مشعل، مدل شده و نتایج این بخش که دمای شعله و غلظت اجزای واکنشگر و محصول است، در مدل سازی ناحیه بستر کاتالیستی مورد استفاده قرار گرفته است. ناحیه بستر کاتالیستی با توجه به شرایط حاکم بر آن بصورت یک بعدی مدل سازی شده و در نهایت نتایج خروجی راکتور شبیه سازی شده با نتایج صنعتی حاصل از راکتور مشابه درواحد آمونیاک پتروشیمی خراسان مقایسه شده که با توجه به فرضیات مدل در بخش احتراقی نتایج معقول و سازگاری خوبی نشان می دهد و حداکثر خطای ایجاد شده ۱۰ درصد محاسبه شده است. جهت دقت و تطابق کامل نتایج شبیه سازی و داده های واقعی مدل سینتیکی احتراق و هیدرودینامیک شعله مورد نیاز است که علاوه بر پیچیدگی مدل و افزایش زمان اجرای برنامه تاثیر بارزی بر کل نتایج نخواهد داشت.