سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
غلامرضا سلطانیان – بخش تحقیقات مهندسی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (مرکز اراک)
محمدرضا جعفری نصر – گروه پژوهش های فرایندی (غیرپلیمری) ، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمد فلاحی یکتا – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

در این تحقیق مدل سازی و شبیه سازی راکتور ستونی حبابی شش مرحله ای اکسیداسیون ایزوپروپیل الکل با به کار گیری مدل پراککندگی محوری در هر دو فاز گاز و مایع انجام شد. برای این منظور، هر مرحله از راکتور به صورت یک راکتور ستونی حبابی، جداگانه مدل و معادلات حاکم برآن با نوشتن موازنه جرم برای هر دو فاز گاز و مایع در شرایط همدما استخراج گردید. با توجه به تعداد اجزا موجود در راکتور، برای هر مرحله ۱۰ معادله دیفرانسیل جزئی و غیر خطی بدست آمد. مجموعه معادلات حاصل برای شش مرحله، به یکدیگر وابسته بوده و به طور همزمان حل گردیدند. جهت حل عددی دسته معادلات بدست آمده با استفاده از روش تقریب تقاضل های محدود، یک بسته نرم افزاری تهیه گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی مربوط به واحد نیمه صنعتی موجود در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (مرکز اراک) مقایسه و تطبیق خوبی مشاهده گردید. تغییرات غلظت اجزا در طول راکتور و اثر پارامترهای عملیاتی دما و فشار بر روی رفتار راکتور در شرایط پایا تحلیل گردید.